دیزل ژنراتور کوپله ولوو

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
BAS.V 90 94 75 85 68 TAD 530 GE 4 108 130 2000 1100 1600 920
BAS.V 110 110 88 100 80 TAD 531 GE 4 108 130 2200 1100 1600 1030
BAS.V 145 145 116 130 104 TAD 532 GE 4 108 130 2200 1200 1700 1030
BAS.V 165 165 132 150 120 TAD 731 GE 6 108 130 2600 1200 1700 1280
BAS.V 200 200 160 180 144 TAD 732 GE 6 108 130 2600 1200 1700 1429
BAS.V 220 220 180 200 160 TAD 733 GE 6 108 130 2600 1200 1700 1590
BAS.V 275 275 220 250 200 TAD 734 GE 6 108 130 2600 1200 1700 1731
BAS.V 330 330 264 300 240 TAD 940 GE 6 120 138 2850 1300 1900 1935
BAS.V 355 355 284 323 285 TAD 941 GE 6 120 138 2850 1300 1900 1935
BAS.V 415 415 332 375 300 TAD 1343 GE 6 131 158 2850 1300 1900 2440
BAS.V 450 450 360 410 328 TAD 1344 GE 6 131 158 3600 1300 2100 2580
BAS.V 500 500 400 455 364 TAD 1345 GE 6 131 158 3600 1300 2200 2730
BAS.V 500 500 400 450 360 TAD 1640 GE 6 144 165 3600 1300 2200 2730
BAS.V 550 550 440 500 400 TAD 1641 GE 6 144 165 3600 1300 2200 3030
BAS.V 630 630 504 570 456 TAD 1642 GE 6 144 165 3800 1300 2200 3280
BAS.V 700 700 560 636 509 TAD 1643 GE 6 144 165 3800 1300 2200 3560
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
BAS.V 90
نوع موتور TAD 530 GE
Standby (kVa, kW) 94 کیلو ولت آمپر، 75 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 85 کیلو ولت آمپر، 68 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2000 * 1100 * 1600
Width (kg) 920
BAS.V 110
نوع موتور TAD 531 GE
Standby (kVa, kW) 110 کیلو ولت آمپر، 88 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2200 * 1100 * 1600
Width (kg) 1030
BAS.V 145
نوع موتور TAD 532 GE
Standby (kVa, kW) 145 کیلو ولت آمپر، 116 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 130 کیلو ولت آمپر، 104 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2200 * 1200 * 1700
Width (kg) 1030
BAS.V 165
نوع موتور TAD 731 GE
Standby (kVa, kW) 165 کیلو ولت آمپر، 132 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 150 کیلو ولت آمپر، 120 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2600 * 1200 * 1700
Width (kg) 1280
BAS.V 200
نوع موتور TAD 732 GE
Standby (kVa, kW) 200 کیلو ولت آمپر، 160 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 180 کیلو ولت آمپر، 144 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2600 * 1200 * 1700
Width (kg) 1429
BAS.V 220
نوع موتور TAD 733 GE
Standby (kVa, kW) 220 کیلو ولت آمپر، 180 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 200 کیلو ولت آمپر، 160 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2600 * 1200 * 1700
Width (kg) 1590
BAS.V 275
نوع موتور TAD 734 GE
Standby (kVa, kW) 275 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 250 کیلو ولت آمپر، 200 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2600 * 1200 * 1700
Width (kg) 1731
BAS.V 330
نوع موتور TAD 940 GE
Standby (kVa, kW) 330 کیلو ولت آمپر، 264 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 300 کیلو ولت آمپر، 240 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2850 * 1300 * 1900
Width (kg) 1935
BAS.V 355
نوع موتور TAD 941 GE
Standby (kVa, kW) 355 کیلو ولت آمپر، 284 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 323 کیلو ولت آمپر، 285 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2850 * 1300 * 1900
Width (kg) 1935
BAS.V 415
نوع موتور TAD 1343 GE
Standby (kVa, kW) 415 کیلو ولت آمپر، 332 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 375 کیلو ولت آمپر، 300 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2850 * 1300 * 1900
Width (kg) 2440
BAS.V 450
نوع موتور TAD 1344 GE
Standby (kVa, kW) 450 کیلو ولت آمپر، 360 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 410 کیلو ولت آمپر، 328 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3600 * 1300 * 2100
Width (kg) 2580
BAS.V 500
نوع موتور TAD 1345 GE
Standby (kVa, kW) 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 455 کیلو ولت آمپر، 364 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3600 * 1300 * 2200
Width (kg) 2730
BAS.V 500
نوع موتور TAD 1640 GE
Standby (kVa, kW) 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 450 کیلو ولت آمپر، 360 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3600 * 1300 * 2200
Width (kg) 2730
BAS.V 550
نوع موتور TAD 1641 GE
Standby (kVa, kW) 550 کیلو ولت آمپر، 440 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3600 * 1300 * 2200
Width (kg) 3030
BAS.V 630
نوع موتور TAD 1642 GE
Standby (kVa, kW) 630 کیلو ولت آمپر، 504 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 570 کیلو ولت آمپر، 456 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3800 * 1300 * 2200
Width (kg) 3280
BAS.V 700
نوع موتور TAD 1643 GE
Standby (kVa, kW) 700 کیلو ولت آمپر، 560 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 636 کیلو ولت آمپر، 509 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3800 * 1300 * 2200
Width (kg) 3560

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

فرم درخواست استعلام قیمت

با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

لطفا صبر کنید