موتور ژنراتور های گاز سوز

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم ابعاد(mm)
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw طول عرض ارتفاع
1 موتور ژنراتور گازسوز 1.1 مگا وات 12V4000L62 12 6000 * 1800 * 2400 6000 * 1800 * 2400 6000 * 1800 * 2400
2 موتور ژنراتور گازسوز 1.5 مگا وات 16V4000L62 16 6800 * 1800 * 2600 6800 * 1800 * 2600 6800 * 1800 * 2600
3 موتور ژنراتور گازسوز 1.7 مگا وات 16V4000L63 16 7000 * 1800 * 2600 7000 * 1800 * 2600 7000 * 1800 * 2600
4 موتور ژنراتور گازسوز 2 مگا وات 20V4000L62 , , 7820 * 1920 * 2600 7820 * 1920 * 2600 7820 * 1920 * 2600
5 دیزل ژنراتور پرکینز گازسوز به قدرت 1 مگاوات 4016-61TRS 16 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130
6 موتور ژنراتور پرکینز گازسوز به قدرت 1 مگاوات 4016-61TRS 16 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130
7 موتور ژنراتور گازسوز کاترپیلار

موتور ژنراتور گازسوز 1.1 مگا وات

مدل موتور

12V4000L62

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

6000 * 1800 * 2400

موتور ژنراتور گازسوز 1.5 مگا وات

مدل موتور

16V4000L62

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

6800 * 1800 * 2600

موتور ژنراتور گازسوز 1.7 مگا وات

مدل موتور

16V4000L63

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

7000 * 1800 * 2600

موتور ژنراتور گازسوز 2 مگا وات

مدل موتور

20V4000L62

تعداد سیلندر

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

7820 * 1920 * 2600

دیزل ژنراتور پرکینز گازسوز به قدرت 1 مگاوات

مدل موتور

4016-61TRS

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

5340 * 1985 * 2130

موتور ژنراتور پرکینز گازسوز به قدرت 1 مگاوات

مدل موتور

4016-61TRS

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

5340 * 1985 * 2130

موتور ژنراتور گازسوز کاترپیلار

مدل موتور

تعداد سیلندر

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)