دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم ابعاد(mm)
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw طول عرض ارتفاع
1 دیزل ژنراتور پرکینز 10 کیلو ولت آمپر 403D11G 3 ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات ,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200
2 دیزل ژنراتور پرکینز 15 کیلو ولت آمپر 403D15G 3 ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات ,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200
3 دیزل ژنراتور پرکینز 22 کیلو ولت آمپر 404D22G 4 ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400
4 دیزل ژنراتور پرکینز 33 کیلو ولت آمپر 1103A33G 3 ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400
5 دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر 1103A33TG1 3 ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات 1250 * 750 * 1650 1250 * 750 * 1650 1250 * 750 * 1650
6 دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر 1103A33TG2 3 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300
7 دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر 1104A44TG1 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300
8 دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر 1104C44TAG2 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400
9 دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر 1006TAG 4 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600
10 دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر 1006TAG2 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600
11 دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر 1106CE66TAG4 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات 2800 * 1050 * 1600 2800 * 1050 * 1600 2800 * 1050 * 1600
12 دیزل ژنراتور پرکینز 275 کیلو ولت آمپر 1306CE87TAG6 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 2800 * 1050 * 2800 2800 * 1050 * 2800 2800 * 1050 * 2800
13 دیزل ژنراتور پرکینز 400 کیلو ولت آمپر 2206AE13TAG2 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900
14 دیزل ژنراتور پرکینز 450کیلو ولت آمپر 2206AE13TAG3 6 ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900
15 دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر 2506AE15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 3500 * 1150 * 1850 3500 * 1150 * 1850 3500 * 1150 * 1850
16 دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر 2806AE18TAG1A 6 ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات 3800 * 1250 * 1300 3800 * 1250 * 1300 3800 * 1250 * 1300
17 دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر 400623TAG2A 6 ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250
18 دیزل ژنراتور پرکینز 900 کیلو ولت آمپر 400623TAG3A 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250
19 دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کیلو ولت آمپر 4008TAG1A 8 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300
20 دیزل ژنراتور پرکینز 1130 کیلو ولت آمپر 4008TAG2A 8 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300
21 دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور پرکینز 10 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

403D11G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 750 * 1200

دیزل ژنراتور پرکینز 15 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

403D15G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 750 * 1200

دیزل ژنراتور پرکینز 22 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

404D22G

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1200 * 750 * 1400

دیزل ژنراتور پرکینز 33 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1103A33G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1200 * 750 * 1400

دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1103A33TG1

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1250 * 750 * 1650

دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1103A33TG2

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000 * 800 * 1300

دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1104A44TG1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000 * 800 * 1300

دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1104C44TAG2

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2400 * 800 * 1400

دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1006TAG

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2700 * 900 * 1600

دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1006TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2700 * 900 * 1600

دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1106CE66TAG4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2800 * 1050 * 1600

دیزل ژنراتور پرکینز 275 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1306CE87TAG6

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2800 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور پرکینز 400 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2206AE13TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3300 * 1100 * 1900

دیزل ژنراتور پرکینز 450کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2206AE13TAG3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3300 * 1100 * 1900

دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2506AE15TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3500 * 1150 * 1850

دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2806AE18TAG1A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3800 * 1250 * 1300

دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

400623TAG2A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

4500 * 1700 * 2250

دیزل ژنراتور پرکینز 900 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

400623TAG3A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

4500 * 1700 * 2250

دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

4008TAG1A

تعداد سیلندر

8

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

5400 * 1800 * 2300

دیزل ژنراتور پرکینز 1130 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

4008TAG2A

تعداد سیلندر

8

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

5400 * 1800 * 2300

دیزل ژنراتور

مدل موتور

تعداد سیلندر

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)