موتور ژنراتور گاز سوز PERKINS

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم ابعاد(mm)
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw طول عرض ارتفاع
1 دیزل ژنراتور پرکینز گازسوز به قدرت 1 مگاوات 4016-61TRS 16 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130
2 موتور ژنراتور پرکینز گازسوز به قدرت 1 مگاوات 4016-61TRS 16 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130 5340 * 1985 * 2130