دیزل ژنراتور کوپله فابریک

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم ابعاد(mm)
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw طول عرض ارتفاع
1 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 55 KVA مدل GE CU 55/50 4BT3.3G2 4 ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات 1520*1000*2000 1520*1000*2000 1520*1000*2000
2 دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E 2006TTAG 6 ,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات ,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات ,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات ,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات 2155*955*3400 2155*955*3400 2155*955*3400
3 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 500 کیلو ولت آمپر C15ATAAC 6 ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات 2215*1130*3830 2215*1130*3830 2215*1130*3830
4 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 11 KVA مدل KECSW11-O X1.3 G1 3 ,11کیلو ولت آمپر,8.8کیلووات ,11کیلو ولت آمپر,8.8کیلووات ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات 1190*750*1390 1190*750*1390 1190*750*1390
5 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5 X1.3-G2 2 ,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر ,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر ,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر ,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر 1130*730*1300 1130*730*1300 1130*730*1300
6 دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3 2506A-E15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 2143*1100*3700 2143*1100*3700 2143*1100*3700
7 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 70 KVA مدل GE CU 70/63 S3.8G7 4 ,70کیلو ولت آمپر,56کیلووات ,70کیلو ولت آمپر,56کیلووات ,63کیلو ولت آمپر,50کیلووات ,63کیلو ولت آمپر,50کیلووات 1400*800*1800 1400*800*1800 1400*800*1800
8 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 660 کیلو ولت آمپر C18 ATAAC 6 ,528کیلووات,660کیلو ولت آمپر ,528کیلووات,660کیلو ولت آمپر ,480کیلووات,600کیلو ولت آمپر ,480کیلووات,600کیلو ولت آمپر
9 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 22 KVA مدل KECSW22-O X2.5G2 3 ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات 1190*750*1390 1190*750*1390 1190*750*1390
10 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5 X2.5G2 3 ,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات ,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات 1247*930*1667 1247*930*1667 1247*930*1667
11 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 750 کیلو ولت آمپر 3412C TA 12 ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,675کیلو ولت آمپر,540کیلووات ,675کیلو ولت آمپر,540کیلووات 4485 * 1798 * 1986 4485 * 1798 * 1986 4485 * 1798 * 1986
12 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1 4008TAG2A 8 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات 2235*2036*4790 2235*2036*4790 2235*2036*4790
13 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 38 KVA مدل KECSW38-O X3.3 G1 4 ,38کیلو ولت آمپر,30.4کیلووات ,38کیلو ولت آمپر,30.4کیلووات ,35کیلو ولت آمپر,28کیلووات ,35کیلو ولت آمپر,28کیلووات 680*1250*750 680*1250*750 680*1250*750
14 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5 X2.5G2 3 ,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر ,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر ,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر ,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر 1247*930*1667 1247*930*1667 1247*930*1667
15 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 90 KVA مدل GE.CU90/80 4BT3.3G2 4 ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات ,80کیلو ولت آمپر,64کیلووات ,80کیلو ولت آمپر,64کیلووات 1600 * 1100 * 2400 1600 * 1100 * 2400 1600 * 1100 * 2400
16 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 800 کیلو ولت آمپر 3412C TA 12 ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,720کیلو ولت آمپر,576کیلووات ,720کیلو ولت آمپر,576کیلووات 1986 * 1798 * 4485 1986 * 1798 * 4485 1986 * 1798 * 4485
17 دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E 4012TWG2 12 ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات 2230*2040*4830 2230*2040*4830 2230*2040*4830
18 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 44 KVA مدل KECSW44-O S3.8 G4 4 ,44کیلو ولت آمپر,35.2کیلووات ,44کیلو ولت آمپر,35.2کیلووات ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات 1300*750*1650 1300*750*1650 1300*750*1650
19 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 33 KVA مدل C33D5 X3.3G1 4 ,26.4کیلووات,33کیلو ولت آمپر ,26.4کیلووات,33کیلو ولت آمپر ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات 1250*930*1753 1250*930*1753 1250*930*1753
20 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 110 KVA مدل GE CU 110/100 4BTA3.9G4 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 1400*800*2000 1400*800*2000 1400*800*2000
21 دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3 4012-46TAG2A 12 ,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات ,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات 2435*1900*5095 2435*1900*5095 2435*1900*5095
22 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 900 کیلو ولت آمپر 3412C TA 12 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات 1986 * 1741 * 4485 1986 * 1741 * 4485 1986 * 1741 * 4485
23 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 55 KVA مدل KECSW55-O S3.8 G6 4 ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات 1300*750*1650 1300*750*1650 1300*750*1650
24 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5 4B3.3G1 4 ,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر ,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر ,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر ,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر 1256*930*1753 1256*930*1753 1256*930*1753
25 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 150 KVA مدل GE.CU150/135 6BTA5.9G3 6 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات ,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات 1400 * 800 * 2000 1400 * 800 * 2000 1400 * 800 * 2000
26 دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E 4016TAG2A 16 ,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات ,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات 3020*2300*5725 3020*2300*5725 3020*2300*5725
27 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1100 کیلو ولت آمپر C32 ATAAC 12 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,990کیلو ولت آمپر,792کیلووات ,990کیلو ولت آمپر,792کیلووات 2174 * 2010 * 4234 2174 * 2010 * 4234 2174 * 2010 * 4234
28 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 66 KVA مدل KECSW66-O S3.8 G7 4 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات 1300*750*1650 1300*750*1650 1300*750*1650
29 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5 S3.8G6 4 ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار 1215*730*1800 1215*730*1800 1215*730*1800
30 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 205 KVA مدل GE.CU205/185 6CTA8.3G2 6 ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات 1500 * 900 * 2500 1500 * 900 * 2500 1500 * 900 * 2500
31 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1250 کیلو ولت آمپر 3512TA 12 ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1125کیلو ولت آمپر,900کیلووات ,1125کیلو ولت آمپر,900کیلووات 2367 * 1975 * 5149 2367 * 1975 * 5149 2367 * 1975 * 5149
32 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 110 KVA مدل KECSW110-O 6BTA5.9 G5 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 1350*1100*2300 1350*1100*2300 1350*1100*2300
33 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5 S3.8G7 4 ,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر ,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر ,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر ,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر 1320*800*1830 1320*800*1830 1320*800*1830
34 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 225 KVA مدل GE.CU225/205 6CTAA8.3G3 6 ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات 1600 * 900 * 2500 1600 * 900 * 2500 1600 * 900 * 2500
35 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1400 کیلو ولت آمپر 3512TA 12 ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات ,1260کیلو ولت آمپر,1008کیلووات ,1260کیلو ولت آمپر,1008کیلووات 2367 * 2073 * 5545 2367 * 2073 * 5545 2367 * 2073 * 5545
36 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 137 KVA مدل KECSW137-O 6BTAA5.9 G3 6 ,137کیلو ولت آمپر,109.6کیلووات ,137کیلو ولت آمپر,109.6کیلووات ,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات ,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات 1350*1100*2300 1350*1100*2300 1350*1100*2300
37 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5 4BTA3.9G1 4 ,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر ,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر ,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر ,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر 1221*1046*1950 1221*1046*1950 1221*1046*1950
38 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 250 KVA مدل GE.CU250/225 6CTAA8.3G3 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات 1600 * 900 * 2500 1600 * 900 * 2500 1600 * 900 * 2500
39 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1500 کیلو ولت آمپر 3512B TA 12 ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات ,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات ,1350کیلو ولت آمپر,1080کیلووات ,1350کیلو ولت آمپر,1080کیلووات 2367 * 1975 * 5249 2367 * 1975 * 5249 2367 * 1975 * 5249
40 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 176 KVA مدل KECSW176-O 6BTAA5.9 G5 6 ,176کیلو ولت آمپر,140.8کیلووات ,176کیلو ولت آمپر,140.8کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات 1450*1100*2300 1450*1100*2300 1450*1100*2300
41 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5 6BT5.9G1 6 ,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر ,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر ,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر ,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر 1548*1050*2374 1548*1050*2374 1548*1050*2374
42 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 300 KVA مدل GE.CU300/240 QSL9G5 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,240کیلو ولت آمپر,192کیلووات ,240کیلو ولت آمپر,192کیلووات 1900 * 1100 * 2750 1900 * 1100 * 2750 1900 * 1100 * 2750
43 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1600 کیلو ولت آمپر 3512B TA 12 ,1600کیلو ولت آمپر,1280کیلووات ,1600کیلو ولت آمپر,1280کیلووات ,1440کیلو ولت آمپر,1152کیلووات ,1440کیلو ولت آمپر,1152کیلووات 2367 * 1975 * 5358 2367 * 1975 * 5358 2367 * 1975 * 5358
44 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 275 KVA مدل KECSW275-O QSL9 G3 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 2000*1200*3200 2000*1200*3200 2000*1200*3200
45 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5 6BTA5.9G2 6 ,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر ,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر ,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر ,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر 1472*1100*2404 1472*1100*2404 1472*1100*2404
46 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 350 KVA مدل GE.CU350/300 QSL9G5 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات 1900 * 1100 * 2750 1900 * 1100 * 2750 1900 * 1100 * 2750
47 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 330 KVA مدل KECSW330-O QSL9G5 6 ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات 2000*1200*3200 2000*1200*3200 2000*1200*3200
48 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1750 کیلو ولت آمپر 3512B-HD TA 12 ,1750کیلو ولت آمپر,1400کیلووات ,1750کیلو ولت آمپر,1400کیلووات ,1575کیلو ولت آمپر,1260کیلووات ,1575کیلو ولت آمپر,1260کیلووات 2367 * 2093 * 5469 2367 * 2093 * 5469 2367 * 2093 * 5469
49 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5 6CTA8.3G2 6 ,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر ,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر ,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر ,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر 1811*1050*2463 1811*1050*2463 1811*1050*2463
50 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 400 KVA مدل GE.CU400/360 NTA855G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات 1950 * 1100 * 2950 1950 * 1100 * 2950 1950 * 1100 * 2950
51 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1875 کیلو ولت آمپر 3512B-HD TA 12 ,1875کیلو ولت آمپر,1500کیلووات ,1875کیلو ولت آمپر,1500کیلووات ,1688کیلو ولت آمپر,1350کیلووات ,1688کیلو ولت آمپر,1350کیلووات 2342 * 2286 * 5395 2342 * 2286 * 5395 2342 * 2286 * 5395
52 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 400 KVA مدل KECSW400-O NTA855 G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,370کیلو ولت آمپر,296کیلووات ,370کیلو ولت آمپر,296کیلووات 2100*1300*3600 2100*1300*3600 2100*1300*3600
53 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5 6CTAA8.3G1 6 ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر ,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر 1547*1300*2686 1547*1300*2686 1547*1300*2686
54 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 550 KVA مدل GE.CU550/500 QSX15G8 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 2200 * 1100 * 3200 2200 * 1100 * 3200 2200 * 1100 * 3200
55 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 2000 کیلو ولت آمپر 3516 TA 16 ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات ,1800کیلو ولت آمپر,1440کیلووات ,1800کیلو ولت آمپر,1440کیلووات 2367 * 2286 * 5916 2367 * 2286 * 5916 2367 * 2286 * 5916
56 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 550 KVA مدل KECSW550-O QSX15G8 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 2250*1300*3600 2250*1300*3600 2250*1300*3600
57 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5 6CTAA8.3G1 6 ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر ,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر 1547*1300*2686 1547*1300*2686 1547*1300*2686
58 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 704 KVA مدل GE.CU700/640 VTA28G5 12 ,704کیلو ولت آمپر,563کیلووات ,704کیلو ولت آمپر,563کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات 2000 * 1350 * 3900 2000 * 1350 * 3900 2000 * 1350 * 3900
59 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5 6CTAA8.3G2 6 ,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر ,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر ,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر ,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر 1547*1300*2686 1547*1300*2686 1547*1300*2686
60 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 2250 کیلو ولت آمپر 3516B TA 16 ,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات ,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات ,2025کیلو ولت آمپر,1620کیلووات ,2025کیلو ولت آمپر,1620کیلووات 2342 * 2286 * 6006 2342 * 2286 * 6006 2342 * 2286 * 6006
61 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 700 KVA مدل KECSW700-O VTA28 G5 12 ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات 2250*1500*3900 2250*1500*3900 2250*1500*3900
62 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 886 KVA مدل GE.CU890/800 QSK23G3 6 ,886کیلو ولت آمپر,709کیلووات ,886کیلو ولت آمپر,709کیلووات ,805کیلو ولت آمپر,644کیلووات ,805کیلو ولت آمپر,644کیلووات 2200 * 1750 * 4400 2200 * 1750 * 4400 2200 * 1750 * 4400
63 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1029 KVA مدل GE CU 1030/940 QST30G3 12 ,1029کیلو ولت آمپر,823.2کیلووات ,1029کیلو ولت آمپر,823.2کیلووات ,935کیلو ولت آمپر,748کیلووات ,935کیلو ولت آمپر,748کیلووات 2150*2000*4500 2150*2000*4500 2150*2000*4500
64 دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 2500 کیلو ولت آمپر 3516B TA 16 ,2500کیلو ولت آمپر,2000کیلووات ,2500کیلو ولت آمپر,2000کیلووات ,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات ,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات 2367 * 2286 * 5916 2367 * 2286 * 5916 2367 * 2286 * 5916
65 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 900 KVA مدل KECSW900-O QSK23 G3 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات 2250*1800*4600 2250*1800*4600 2250*1800*4600
66 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 300 KVA مدل C300D5 QSL9 G5 6 ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر ,220کیلووات,275کیلو ولت آمپر ,220کیلووات,275کیلو ولت آمپر 1928*1100*3549 1928*1100*3549 1928*1100*3549
67 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1000 KVA مدل KECSW1000-O QST30 G3 12 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,910کیلو ولت آمپر,728کیلووات ,910کیلو ولت آمپر,728کیلووات 2290*1800*5400 2290*1800*5400 2290*1800*5400
68 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5 QSL9 G5 6 ,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر ,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر ,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر 1928*1100*3135 1928*1100*3135 1928*1100*3135
69 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1100 KVA مدل GE.CU1100/1000 QST30G4 12 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات 2300 * 1450 * 4450 2300 * 1450 * 4450 2300 * 1450 * 4450
70 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1120 KVA مدل KECSW1100-O QST30G4 12 ,1120کیلو ولت آمپر,896کیلووات ,1120کیلو ولت آمپر,896کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات 2290*1800*5400 2290*1800*5400 2290*1800*5400
71 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5 NT855 G6 6 ,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر ,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر ,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر ,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر 2078*1100*3549 2078*1100*3549 2078*1100*3549
72 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1386 KVA مدل GE.CU1390/1260 KTA50G3 16 ,1386کیلو ولت آمپر,1109کیلووات ,1386کیلو ولت آمپر,1109کیلووات ,1260کیلو ولت آمپر,1008کیلووات ,1260کیلو ولت آمپر,1008کیلووات 2300 * 1450 * 4450 2300 * 1450 * 4450 2300 * 1450 * 4450
73 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1430 KVA مدل GE CU 1430/1290 KTA 50 G3 16 ,1430کیلو ولت آمپر,1144کیلووات ,1430کیلو ولت آمپر,1144کیلووات ,1290کیلو ولت آمپر,1032کیلووات ,1290کیلو ولت آمپر,1032کیلووات 2400*1750*5250 2400*1750*5250 2400*1750*5250
74 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5 NTA855 G4 6 ,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر ,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر ,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر ,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر 2078*1100*3549 2078*1100*3549 2078*1100*3549
75 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1400 KVA مدل KECSW1400-O KTA50 G3 16 ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات ,1280کیلو ولت آمپر,1024کیلووات ,1280کیلو ولت آمپر,1024کیلووات 2300*2200*5700 2300*2200*5700 2300*2200*5700
76 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5 NTA855G7 6 ,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر ,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر ,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر ,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر 2028*1100*3549 2028*1100*3549 2028*1100*3549
77 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1640 KVA مدل KECSW1640-O KTA50 G8 16 ,1640کیلو ولت آمپر,1312کیلووات ,1640کیلو ولت آمپر,1312کیلووات ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات 2300*2200*5700 2300*2200*5700 2300*2200*5700
78 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1540 KVA مدل GE.CU1540/1400 KTA50G8 16 ,1540کیلو ولت آمپر,1232کیلووات ,1540کیلو ولت آمپر,1232کیلووات ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات ,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات 2300 * 1650 * 5700 2300 * 1650 * 5700 2300 * 1650 * 5700
79 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5 QSX15 G8 6 ,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر ,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر ,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر ,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر 2065*1500*3433 2065*1500*3433 2065*1500*3433
80 دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 2250 KVA مدل KECSW2250-O QSK60G4 16 ,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات ,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات ,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات 2600*2300*6500 2600*2300*6500 2600*2300*6500
81 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 2079 KVA مدل GE.CU2080/1890 QSK60G3 16 ,2079کیلو ولت آمپر,1663کیلووات ,2079کیلو ولت آمپر,1663کیلووات ,1890کیلو ولت آمپر,1512کیلووات ,1890کیلو ولت آمپر,1512کیلووات 2550 * 2300 * 6200 2550 * 2300 * 6200 2550 * 2300 * 6200
82 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5 VTA28-G5 12 ,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات ,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات 2219*1702*3977 2219*1702*3977 2219*1702*3977
83 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 10 KVA مدل KEPSW10-O 403D 11G 3 ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات ,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات 1190*750*1390 1190*750*1390 1190*750*1390
84 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 2138 KVA مدل GE.CU2140/1950 QSK60GS3 16 ,2138کیلو ولت آمپر,1711کیلووات ,2138کیلو ولت آمپر,1711کیلووات ,1944کیلو ولت آمپر,1555کیلووات ,1944کیلو ولت آمپر,1555کیلووات 2250 * 2300 * 6200 2250 * 2300 * 6200 2250 * 2300 * 6200
85 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 15 KVA مدل KEPSW15-O 403D 15G 3 ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات ,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات 1190*750*1390 1190*750*1390 1190*750*1390
86 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E KTA38-G7 12 ,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر ,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر ,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر ,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر 2856*2033*4375 2856*2033*4375 2856*2033*4375
87 دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 2237 KVA مدل GE.CU2240/2040 QSK60G4 16 ,2237کیلو ولت آمپر,1790کیلووات ,2237کیلو ولت آمپر,1790کیلووات ,2034کیلو ولت آمپر,1627کیلووات ,2034کیلو ولت آمپر,1627کیلووات 2550 * 2300 * 6200 2550 * 2300 * 6200 2550 * 2300 * 6200
88 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 22 KVA مدل KEPSW22-O 404D 22G 4 ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات 1190*750*1390 1190*750*1390 1190*750*1390
89 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5 QSK23 G3 6 ,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر ,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر ,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر ,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر 2052*1879*4266 2052*1879*4266 2052*1879*4266
90 دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 115 KVA مدل GE.VO115/105 TAD531GE 4 ,115کیلو ولت آمپر,92کیلووات ,115کیلو ولت آمپر,92کیلووات ,105کیلو ولت آمپر,84کیلووات ,105کیلو ولت آمپر,84کیلووات 1650 * 1100 * 2600 1650 * 1100 * 2600 1650 * 1100 * 2600
91 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 33 KVA مدل KEPSW33-O 1103A 33G 3 ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات 1250*750*1650 1250*750*1650 1250*750*1650
92 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA مدل C1000D5 QST30G3 12 ,833کیلووات,1041کیلو ولت آمپر ,833کیلووات,1041کیلو ولت آمپر ,751کیلووات,939کیلو ولت آمپر ,751کیلووات,939کیلو ولت آمپر 2248*1756*4230 2248*1756*4230 2248*1756*4230
93 دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 150 KVA مدل GE.VO150/135 TAD532GE 4 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات ,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات 1650 * 1100 * 2600 1650 * 1100 * 2600 1650 * 1100 * 2600
94 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 50 KVA مدل KEPSW50-O 1103A 33TG1 3 ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات 1250*750*1650 1250*750*1650 1250*750*1650
95 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA مدل 833DFHC QST30 G3 12 ,833کیلووات,1041.25کیلو ولت آمپر ,833کیلووات,1041.25کیلو ولت آمپر ,751کیلووات,938.75کیلو ولت آمپر ,751کیلووات,938.75کیلو ولت آمپر 2079*1685*4297 2079*1685*4297 2079*1685*4297
96 دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 165 KVA مدل GE.VO165/150 TAD731GE 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات 1700 * 1100 * 2600 1700 * 1100 * 2600 1700 * 1100 * 2600
97 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD QST30G4 12 ,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات ,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات 2540*1790*4570 2540*1790*4570 2540*1790*4570
98 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 66 KVA مدل KEPSW66-O 1103A 33TG2 3 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات 1300*750*1650 1300*750*1650 1300*750*1650
99 دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 205 KVA مدل GE.VO205/185 TAD732GE 6 ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات 1800 * 1100 * 2600 1800 * 1100 * 2600 1800 * 1100 * 2600
100 دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 72 KVA مدل KEPSW72-O 1104A 44TG1 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات 1300*750*1650 1300*750*1650 1300*750*1650

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 55 KVA مدل GE CU 55/50

مدل موتور

4BT3.3G2

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1520*1000*2000

دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E

مدل موتور

2006TTAG

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,425کیلو ولت آمپر,340کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,380کیلو ولت آمپر,304کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2155*955*3400

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 500 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

C15ATAAC

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2215*1130*3830

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 11 KVA مدل KECSW11-O

مدل موتور

X1.3 G1

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,11کیلو ولت آمپر,8.8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1190*750*1390

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5

مدل موتور

X1.3-G2

تعداد سیلندر

2

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,8.8کیلووات,11کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,8کیلووات,10کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1130*730*1300

دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3

مدل موتور

2506A-E15TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2143*1100*3700

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 70 KVA مدل GE CU 70/63

مدل موتور

S3.8G7

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,70کیلو ولت آمپر,56کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,63کیلو ولت آمپر,50کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400*800*1800

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 660 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

C18 ATAAC

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,528کیلووات,660کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,480کیلووات,600کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 22 KVA مدل KECSW22-O

مدل موتور

X2.5G2

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1190*750*1390

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5

مدل موتور

X2.5G2

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,16.5کیلو ولت آمپر,13کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1247*930*1667

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 750 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3412C TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,675کیلو ولت آمپر,540کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

4485 * 1798 * 1986

دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1

مدل موتور

4008TAG2A

تعداد سیلندر

8

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2235*2036*4790

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 38 KVA مدل KECSW38-O

مدل موتور

X3.3 G1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,38کیلو ولت آمپر,30.4کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,35کیلو ولت آمپر,28کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

680*1250*750

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5

مدل موتور

X2.5G2

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,17کیلووات,22کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,16کیلووات,20کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1247*930*1667

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 90 KVA مدل GE.CU90/80

مدل موتور

4BT3.3G2

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,80کیلو ولت آمپر,64کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1100 * 2400

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 800 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3412C TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,720کیلو ولت آمپر,576کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1986 * 1798 * 4485

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E

مدل موتور

4012TWG2

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2230*2040*4830

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 44 KVA مدل KECSW44-O

مدل موتور

S3.8 G4

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,44کیلو ولت آمپر,35.2کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300*750*1650

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 33 KVA مدل C33D5

مدل موتور

X3.3G1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,26.4کیلووات,33کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1250*930*1753

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 110 KVA مدل GE CU 110/100

مدل موتور

4BTA3.9G4

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400*800*2000

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3

مدل موتور

4012-46TAG2A

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1650کیلو ولت آمپر,1320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2435*1900*5095

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 900 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3412C TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1986 * 1741 * 4485

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 55 KVA مدل KECSW55-O

مدل موتور

S3.8 G6

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300*750*1650

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5

مدل موتور

4B3.3G1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,30.4کیلووات,38کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,28کیلووات,35کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1256*930*1753

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 150 KVA مدل GE.CU150/135

مدل موتور

6BTA5.9G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2000

دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E

مدل موتور

4016TAG2A

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2200کیلو ولت آمپر,1760کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3020*2300*5725

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1100 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

C32 ATAAC

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,990کیلو ولت آمپر,792کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2174 * 2010 * 4234

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 66 KVA مدل KECSW66-O

مدل موتور

S3.8 G7

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300*750*1650

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5

مدل موتور

S3.8G6

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات,65اسب بخار

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1215*730*1800

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 205 KVA مدل GE.CU205/185

مدل موتور

6CTA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 900 * 2500

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1250 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3512TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1125کیلو ولت آمپر,900کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 1975 * 5149

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 110 KVA مدل KECSW110-O

مدل موتور

6BTA5.9 G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1350*1100*2300

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5

مدل موتور

S3.8G7

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,55کیلووات,68کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,50کیلووات,62کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1320*800*1830

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 225 KVA مدل GE.CU225/205

مدل موتور

6CTAA8.3G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2500

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1400 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3512TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1260کیلو ولت آمپر,1008کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 2073 * 5545

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 137 KVA مدل KECSW137-O

مدل موتور

6BTAA5.9 G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,137کیلو ولت آمپر,109.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1350*1100*2300

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5

مدل موتور

4BTA3.9G1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,64کیلووات,80کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,58کیلووات,72.5کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1221*1046*1950

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 250 KVA مدل GE.CU250/225

مدل موتور

6CTAA8.3G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2500

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1500 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3512B TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1500کیلو ولت آمپر,1200کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1350کیلو ولت آمپر,1080کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 1975 * 5249

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 176 KVA مدل KECSW176-O

مدل موتور

6BTAA5.9 G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,176کیلو ولت آمپر,140.8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1450*1100*2300

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5

مدل موتور

6BT5.9G1

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,80کیلووات,100کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,73کیلووات,91کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1548*1050*2374

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 300 KVA مدل GE.CU300/240

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,240کیلو ولت آمپر,192کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1900 * 1100 * 2750

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1600 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3512B TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1600کیلو ولت آمپر,1280کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1440کیلو ولت آمپر,1152کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 1975 * 5358

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 275 KVA مدل KECSW275-O

مدل موتور

QSL9 G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000*1200*3200

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5

مدل موتور

6BTA5.9G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,120کیلووات,150کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,109کیلووات,136کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1472*1100*2404

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 350 KVA مدل GE.CU350/300

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1900 * 1100 * 2750

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 330 KVA مدل KECSW330-O

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000*1200*3200

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1750 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3512B-HD TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1750کیلو ولت آمپر,1400کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1575کیلو ولت آمپر,1260کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 2093 * 5469

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5

مدل موتور

6CTA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,140کیلووات,175کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,128کیلووات,160کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1811*1050*2463

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 400 KVA مدل GE.CU400/360

مدل موتور

NTA855G4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1950 * 1100 * 2950

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 1875 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3512B-HD TA

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1875کیلو ولت آمپر,1500کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1688کیلو ولت آمپر,1350کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2342 * 2286 * 5395

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 400 KVA مدل KECSW400-O

مدل موتور

NTA855 G4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,370کیلو ولت آمپر,296کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2100*1300*3600

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5

مدل موتور

6CTAA8.3G1

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,146کیلووات,182.5کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1547*1300*2686

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 550 KVA مدل GE.CU550/500

مدل موتور

QSX15G8

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2200 * 1100 * 3200

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 2000 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3516 TA

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1800کیلو ولت آمپر,1440کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 2286 * 5916

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 550 KVA مدل KECSW550-O

مدل موتور

QSX15G8

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2250*1300*3600

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5

مدل موتور

6CTAA8.3G1

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,160کیلووات,200کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1547*1300*2686

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 704 KVA مدل GE.CU700/640

مدل موتور

VTA28G5

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,704کیلو ولت آمپر,563کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000 * 1350 * 3900

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5

مدل موتور

6CTAA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,200کیلووات,250کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,182کیلووات,227.5کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1547*1300*2686

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 2250 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3516B TA

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,2025کیلو ولت آمپر,1620کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2342 * 2286 * 6006

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 700 KVA مدل KECSW700-O

مدل موتور

VTA28 G5

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2250*1500*3900

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 886 KVA مدل GE.CU890/800

مدل موتور

QSK23G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,886کیلو ولت آمپر,709کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,805کیلو ولت آمپر,644کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2200 * 1750 * 4400

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1029 KVA مدل GE CU 1030/940

مدل موتور

QST30G3

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1029کیلو ولت آمپر,823.2کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,935کیلو ولت آمپر,748کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2150*2000*4500

دیزل ژنراتور کاترپیلار به قدرت 2500 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

3516B TA

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2500کیلو ولت آمپر,2000کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2367 * 2286 * 5916

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 900 KVA مدل KECSW900-O

مدل موتور

QSK23 G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2250*1800*4600

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 300 KVA مدل C300D5

مدل موتور

QSL9 G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,220کیلووات,275کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1928*1100*3549

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1000 KVA مدل KECSW1000-O

مدل موتور

QST30 G3

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,910کیلو ولت آمپر,728کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2290*1800*5400

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5

مدل موتور

QSL9 G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,264کیلووات,330کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,240کیلووات,300کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1928*1100*3135

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1100 KVA مدل GE.CU1100/1000

مدل موتور

QST30G4

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1450 * 4450

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1120 KVA مدل KECSW1100-O

مدل موتور

QST30G4

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1120کیلو ولت آمپر,896کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2290*1800*5400

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5

مدل موتور

NT855 G6

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,280کیلووات,350کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,256کیلووات,320کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2078*1100*3549

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1386 KVA مدل GE.CU1390/1260

مدل موتور

KTA50G3

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1386کیلو ولت آمپر,1109کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1260کیلو ولت آمپر,1008کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1450 * 4450

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1430 KVA مدل GE CU 1430/1290

مدل موتور

KTA 50 G3

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1430کیلو ولت آمپر,1144کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1290کیلو ولت آمپر,1032کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2400*1750*5250

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5

مدل موتور

NTA855 G4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,320کیلووات,400کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,288کیلووات,360کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2078*1100*3549

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1400 KVA مدل KECSW1400-O

مدل موتور

KTA50 G3

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1280کیلو ولت آمپر,1024کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300*2200*5700

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5

مدل موتور

NTA855G7

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,360کیلووات,450کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,328کیلووات,410کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2028*1100*3549

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 1640 KVA مدل KECSW1640-O

مدل موتور

KTA50 G8

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1640کیلو ولت آمپر,1312کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300*2200*5700

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 1540 KVA مدل GE.CU1540/1400

مدل موتور

KTA50G8

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1540کیلو ولت آمپر,1232کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1400کیلو ولت آمپر,1120کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1650 * 5700

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5

مدل موتور

QSX15 G8

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,440کیلووات,550کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,400کیلووات,500کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2065*1500*3433

دیزل ژنراتور کامینز کوپله کیس انرژی 2250 KVA مدل KECSW2250-O

مدل موتور

QSK60G4

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2250کیلو ولت آمپر,1800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,2000کیلو ولت آمپر,1600کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2600*2300*6500

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 2079 KVA مدل GE.CU2080/1890

مدل موتور

QSK60G3

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2079کیلو ولت آمپر,1663کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1890کیلو ولت آمپر,1512کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2550 * 2300 * 6200

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5

مدل موتور

VTA28-G5

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,706کیلو ولت آمپر,565کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2219*1702*3977

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 10 KVA مدل KEPSW10-O

مدل موتور

403D 11G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1190*750*1390

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 2138 KVA مدل GE.CU2140/1950

مدل موتور

QSK60GS3

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2138کیلو ولت آمپر,1711کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1944کیلو ولت آمپر,1555کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2250 * 2300 * 6200

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 15 KVA مدل KEPSW15-O

مدل موتور

403D 15G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1190*750*1390

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E

مدل موتور

KTA38-G7

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,660کیلووات,825کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,600کیلووات,750کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2856*2033*4375

دیزل ژنراتور کامینز کوپله الکاز 2237 KVA مدل GE.CU2240/2040

مدل موتور

QSK60G4

تعداد سیلندر

16

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,2237کیلو ولت آمپر,1790کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,2034کیلو ولت آمپر,1627کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2550 * 2300 * 6200

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 22 KVA مدل KEPSW22-O

مدل موتور

404D 22G

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1190*750*1390

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5

مدل موتور

QSK23 G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,720کیلووات,900کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,656کیلووات,820کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2052*1879*4266

دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 115 KVA مدل GE.VO115/105

مدل موتور

TAD531GE

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,115کیلو ولت آمپر,92کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,105کیلو ولت آمپر,84کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1650 * 1100 * 2600

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 33 KVA مدل KEPSW33-O

مدل موتور

1103A 33G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1250*750*1650

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA مدل C1000D5

مدل موتور

QST30G3

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,833کیلووات,1041کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,751کیلووات,939کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2248*1756*4230

دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 150 KVA مدل GE.VO150/135

مدل موتور

TAD532GE

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1650 * 1100 * 2600

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 50 KVA مدل KEPSW50-O

مدل موتور

1103A 33TG1

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1250*750*1650

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA مدل 833DFHC

مدل موتور

QST30 G3

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,833کیلووات,1041.25کیلو ولت آمپر

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,751کیلووات,938.75کیلو ولت آمپر

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2079*1685*4297

دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 165 KVA مدل GE.VO165/150

مدل موتور

TAD731GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1700 * 1100 * 2600

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD

مدل موتور

QST30G4

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1110کیلو ولت آمپر,888کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2540*1790*4570

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 66 KVA مدل KEPSW66-O

مدل موتور

1103A 33TG2

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300*750*1650

دیزل ژنراتور ولوو کوپله الکاز 205 KVA مدل GE.VO205/185

مدل موتور

TAD732GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1800 * 1100 * 2600

دیزل ژنراتور پرکینز کوپله کیس انرژی 72 KVA مدل KEPSW72-O

مدل موتور

1104A 44TG1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300*750*1650