دیزل ژنراتور کوپله کامینز

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
BAS.C 22 22 17.6 20 16 X2.5G2 3 91 127 1600 800 1000 450
BAS.C 38 38 30.4 35 28 X3.3G1 3 91 127 1800 1300 1300 480
BAS.C 44 44 35.2 40 32 S3.8G4 4 97 128 1800 1300 1400 550
BAS.C 55 55 44 50 40 S3.8G6 4 97 128 1800 1300 1400 550
BAS.C 66 66 52.8 60 48 S3.8G7 4 97 128 1800 1300 1500 650
BAS.C 110 110 88 100 80 6BTA5.9G5 6 102 120 2200 1300 1600 740
BAS.C 137 137 109.6 100 80 6BTA5.9G3 6 102 120 2400 1200 1700 930
BAS.C 176 176 140.8 160 128 6BTAA5.9G5 6 102 120 2400 1200 1700 1450
BAS.C 275 275 220 250 220 QSL9G3 6 114 145 3200 1200 2000 2100
BAS.C 330 330 268 300 240 QSL9G5 6 114 145 2850 1300 2000 2100
BAS.C 400 400 320 370 296 NTA855G4 6 140 152 3000 1300 2000 2450
BAS.C 550 550 440 500 400 QSX15G8 6 137 169 3000 1300 2100 3200
BAS.C 700 700 560 630 504 VTA28G5 12 140 152 3600 1300 2200 5700
BAS.C 900 900 720 810 648 QSK23G3 6 170 170 4000 1300 2200 7100
BAS.C 1000 1000 800 910 728 QST30G3 12 140 170 4000 1300 2200 6100
BAS.C 1120 1120 896 1020 816 QST30G4 12 140 165 4000 1300 2200 7300
BAS.C 1400 1400 1120 1280 1024 KTA50G3 16 159 159 5700 2200 2300 10850
BAS.C 1640 1640 1312 1400 1120 KTA50G8 16 159 159 5700 2200 2300 11600
BAS.C 2250 2250 1800 2000 1120 QSK60G4 16 159 190 6500 2200 2400 15800
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
BAS.C 22
نوع موتور X2.5G2
Standby (kVa, kW) 22 کیلو ولت آمپر، 17.6 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 20 کیلو ولت آمپر، 16 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1600 * 800 * 1000
Width (kg) 450
BAS.C 38
نوع موتور X3.3G1
Standby (kVa, kW) 38 کیلو ولت آمپر، 30.4 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 35 کیلو ولت آمپر، 28 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1300 * 1300
Width (kg) 480
BAS.C 44
نوع موتور S3.8G4
Standby (kVa, kW) 44 کیلو ولت آمپر، 35.2 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 40 کیلو ولت آمپر، 32 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1300 * 1400
Width (kg) 550
BAS.C 55
نوع موتور S3.8G6
Standby (kVa, kW) 55 کیلو ولت آمپر، 44 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 50 کیلو ولت آمپر، 40 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1300 * 1400
Width (kg) 550
BAS.C 66
نوع موتور S3.8G7
Standby (kVa, kW) 66 کیلو ولت آمپر، 52.8 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 60 کیلو ولت آمپر، 48 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1300 * 1500
Width (kg) 650
BAS.C 110
نوع موتور 6BTA5.9G5
Standby (kVa, kW) 110 کیلو ولت آمپر، 88 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2200 * 1300 * 1600
Width (kg) 740
BAS.C 137
نوع موتور 6BTA5.9G3
Standby (kVa, kW) 137 کیلو ولت آمپر، 109.6 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2400 * 1200 * 1700
Width (kg) 930
BAS.C 176
نوع موتور 6BTAA5.9G5
Standby (kVa, kW) 176 کیلو ولت آمپر، 140.8 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 160 کیلو ولت آمپر، 128 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2400 * 1200 * 1700
Width (kg) 1450
BAS.C 275
نوع موتور QSL9G3
Standby (kVa, kW) 275 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 250 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3200 * 1200 * 2000
Width (kg) 2100
BAS.C 330
نوع موتور QSL9G5
Standby (kVa, kW) 330 کیلو ولت آمپر، 268 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 300 کیلو ولت آمپر، 240 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2850 * 1300 * 2000
Width (kg) 2100
BAS.C 400
نوع موتور NTA855G4
Standby (kVa, kW) 400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 370 کیلو ولت آمپر، 296 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3000 * 1300 * 2000
Width (kg) 2450
BAS.C 550
نوع موتور QSX15G8
Standby (kVa, kW) 550 کیلو ولت آمپر، 440 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3000 * 1300 * 2100
Width (kg) 3200
BAS.C 700
نوع موتور VTA28G5
Standby (kVa, kW) 700 کیلو ولت آمپر، 560 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 630 کیلو ولت آمپر، 504 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3600 * 1300 * 2200
Width (kg) 5700
BAS.C 900
نوع موتور QSK23G3
Standby (kVa, kW) 900 کیلو ولت آمپر، 720 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 810 کیلو ولت آمپر، 648 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4000 * 1300 * 2200
Width (kg) 7100
BAS.C 1000
نوع موتور QST30G3
Standby (kVa, kW) 1000 کیلو ولت آمپر، 800 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 910 کیلو ولت آمپر، 728 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4000 * 1300 * 2200
Width (kg) 6100
BAS.C 1120
نوع موتور QST30G4
Standby (kVa, kW) 1120 کیلو ولت آمپر، 896 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1020 کیلو ولت آمپر، 816 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4000 * 1300 * 2200
Width (kg) 7300
BAS.C 1400
نوع موتور KTA50G3
Standby (kVa, kW) 1400 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1280 کیلو ولت آمپر، 1024 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 5700 * 2200 * 2300
Width (kg) 10850
BAS.C 1640
نوع موتور KTA50G8
Standby (kVa, kW) 1640 کیلو ولت آمپر، 1312 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1400 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 5700 * 2200 * 2300
Width (kg) 11600
BAS.C 2250
نوع موتور QSK60G4
Standby (kVa, kW) 2250 کیلو ولت آمپر، 1800 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 2000 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 6500 * 2200 * 2400
Width (kg) 15800

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

فرم درخواست استعلام قیمت

با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

لطفا صبر کنید