سخن مدیر عامل

بعنوان مدیر عامل و عضوی از خانواده شرکت برق افشان سپاهان ، معتقدم با توجه به رشد فزاینده تغییرات در سطوح فناوری و اقتصاد و در آستانه ورود به بازارهای رقابتی ، تبیین استراتژی دانش محور، مهمترین عامل برای عبور از طوفانهای مسیر توسعه است، لذا توجه به کیفیت محصولات و بهبود مستمر آنها از طریق ایجاد و استمرار سیستم تضمین کیفیت و ارتقاء سطح استانداردهای تولید و تامین کالا  از اهداف اصلی ماست.

ما بر این باوریم که در برابر تمامی مشتریانی که از محصولات و خدمات ما استفاده میکنند، کاملا مسئولیم به خواسته های صریح و تلویحی مشتریان توجه داریم و در جهت مرتفع نمودن آنها گام بر خواهیم داشت.

تقویت و ارتقاء منابع انسانی، برقراری سیستم شایسته سالاری، تقویت روحیه، مشارکت عمومی از طریق سهیم نمودن پرسنل در قبال زحماتشان، ایجاد رقابت سازنده و توجه به استعداد و رشد آنها، در راس امور قرار دارد.

توجه به بازارهای جهانی کوشش در جهت تولید و تامین  محصولات متمایز و قابل رقابت از هر حیث، از اهداف استراتژیک ماست.

بکارگیری فناوری های روز دنیا در زمینه سیستمهای طراحی، مدیریت اطلاعات و اتوماسیون را از موثرترین راهها برای حصول اهداف خود میدانیم.

 

تعالی و درخشش بلامنازع نام برق افشان سپاهان تبدیل آن به یک برند کشوری هدف نهایی ماست.

 

  

با سپاس فراوان

علیرضا کفیلی