غرفه شرکت برق افشان سپاهان در نمایشگاه صنعت برق و تاسیسات

متن خبر : حضور شرکت برق افشان سپاهان در پنجمین نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی.

و همچنین حضور در چهارمین نمایشگاه صنعت برق و تاسیسات آب و فاضلاب در استان گیلان.

تاریخ خبر : دی ماه 1394