تعريف عملكرد پيوسته دستگاههاي ديزل ژنراتور در مراكز داده :

کمپانی کامینز پاور اصلي كشور انگلستان در پاسخ به نیازهای مشتریان در مراکز داده اقدام به توليد دستگاههاي ديزل ژنراتور ِData Center Continues جدیدی براي تولید برق در اينگونه مراكز کرده است.

بهره برداري DCC به دستگاه های دیزل ژنراتور امتیاز عملکرد بدون محدودیت در متوسط ضریب بار متغیر براي مصارف موجود را می دهد.

تامين و تجهيز دستگاه هاي ديزل ژنراتور با عملكرد پيوسته برای هر مرکز داده اي امكان پذير خواهد بود.

عملكرد DCC براي توليدات مذكور توسط موسسه Uptime بررسی و تایید شده است.

گروه ديزل ژنراتورهاي توليدي كمپاني كامينز پاور با عملكرد DCC در قدرت هاي بزرگ نيز به توليد رسيده اند.

با اعتماد به كمپاني كامينز پاور و استفاده از اين دستگاه ها در مراكز داده ، مشاوران و مهندسين ميتوانند بدون نگراني در تغييرات بار مصرفي و ساعات كاركرد دستگاه طراحي دقيق و مناسبي را داشته باشند.

ديزل ژنراتورهاي كامينز پاور با عملكرد DCC فرآیند طراحی مهندسی را تا حد زیادی ساده نموده و زيرساخت لازم براي اخذ گواهینامه مراكز داده از طریق موسسه Uptime را آسان تر کرده است.

ترکیب عملكرد DCC و آزمايش مدت زمان راه اندازي دستگاههاي دیزل ژنراتور اصلي کامینز برای رسیدن به 100٪ پذیرش بار در یک مرحله با بهترین سطح کنترل در نيروگاه همراه با كنترل پنل هاي Power Command Control كه انحصارا متعلق به كمپاني كامينز پاور كشور انگلستان مي باشد امكاني را فراهم مي سازد تا مشتریان با اطمینان کامل اين سیستم توليد برق را خریداری کنند.

ِData Center Continues
pic571728210001
برق افشان سپاهان