دستور العمل تعویض فیلر و لوازم مصرفی

به طور کلی استفاده صحیح و استاندارد از دستگاه های مکانیکی ، طول عمر دستگاه را افزایش می دهد.

یکی از راهکارهای اساسی جهت بالا بردن طول عمر یک دستگاه دیزل ژنراتور ، تعویض به موقع لوازم مصرفی می باشد.

استفاده از فیلتر های مرغوب و روغن مناسب میتواند عمر مفید و راندمان یک دستگاه را افزایش بدهد.

از مواردی که اکیداً توصیه میگردد در دیزل ژنراتورها استفاده گردد ، مکمل سوخت گازوئیل و یا همان بیو دیزل می باشد.

بیودیزل دارای خاصیت روان کنندگی بوده که موجب کاهش فرسایش قطعات و اجزاء موتور و افزایش طول عمر آن می‌گردد.

دستور العمل تعویض فیلر دیزل ژنراتور :
1- هر 100 ساعت کار کرد دستگاه ، روغن و فیلتر روغن تعویض شود.

2- هر دو بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر گازوئیل تعویض شود.

3- هر 50 ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا تعویض گردد.

4- هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب تعویض گردد.

5- موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.

6- موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load خاموش کنید.

7- جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن کنید.

8- شرایط استاندارد استفاده از دستگاه : 8 ساعت کارکرد ، 2 ساعت خاموشی.